یسندگان:  مصلایی پوریزدی مهدیه*, اقتصادی شهریار, کاسب فاطمه, افخمی اردکانی محمد, حسینی فاطمه
 
 * دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 
چکیده: 

مقدمه: دیابت نوع دو یکی از شایع ترین بیماری های آندوکرینی در جهان است که در نتیجه اختلال در ترشح یا عملکرد انسولین ایجاد می شود. با توجه به اینکه کنجد و فرآورده های حاصل از آن از قبیل ارده و حلوا ارده به عنوان یک غذای بومی در بین مردم یزد مصرف می شود و نیز توجه به خواص مفید روغن کنجد، به خصوص تاثیر آن بر سطح قند و پروفایل لیپیدی سرم، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مصرف روغن کنجد بر پروفایل لیپیدی و قند خون بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی- درمانی دیابت یزد در سال 1386 انجام گرفت.


نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد که مصرف روغن کنجد تاثیر مثبتی در کاهش چربی های خون (کلسترول تام و
(LDL و همچنین قند خون ناشتا و HbAlc بیماران دیابتی تیپ دو دارد.

دانلود اصل مقاله
منبع : محصولات کنجدی(کنجد،روغن ارده کنجد،روغن کنجد،ارده،حلوارده،سوهان ارده) |تاثیر مصرف روغن کنجد بر قند خون بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی- درمانی دیابت یزد
برچسب ها : تاثیر ,روغن ,مصرف ,کنجد ,دیابتی ,بیماران ,روغن کنجد ,مصرف روغن ,بیماران دیابتی ,تحقیقاتی درمانی ,درمانی دیابت ,تحقیقاتی درمانی دیابت ,مرکز تحقی